Tục xông đất được xem là một trong những thủ tục quan trọng ngày đầu năm

Các tuổi hợp mệnh xông đất với 12 con giáp

Tuổi Tý

Gia chủ tuổi Tý nên chọn những người tuổi Sửu, Thân, Thìn để xông đất ngày đầu năm. Đồng thời nên chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm Mậu Tuất 2018.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nên mời những người tuổi Tỵ, Dậu, Tý đến để xông nhà và Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm Mậu Tuất.

Tuổi Dần

Nên chọn những tuổi Ngọ, Hợi, Tuất để xông đất nếu gia chủ tuổi Dần Đồng thời, chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm Mậu Tuất

Tuổi Mẹo (Mão)

Theo các nhà Phong thủy học thì gia chủ tuổi Mẹo (Mão) nên chọn người tuổi Hợi, Tuất, Mùi xông đất đầu năm. Ngoài ra nên chọn người có Thiên Can, Địa Chỉ, Ngũ Hành tương sinh với năm mới 2018.

Tuổi Thìn

Người Tuổi Thìn nên chọn người tuổi Thân, Tý, Dậu xông nhà đầu năm. Nên chọn người có thiên can, địa chi và ngũ hành tương sinh với năm 2018 là tốt nhất.

Tuổi Tỵ

Người Tuổi Tỵ nên chọn người tuổi Thân, Dậu, Sửu xông nhà đầu năm. Đồng thời chủ nhà nên chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm 2018- Mậu Tuất.

Tuổi Ngọ

Gia chủ Tuổi Ngọ nên chọn người tuổi Mùi, Dần, Tuất xông nhà đầu năm. Đồng thời chủ nhà nên chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm 2018- Mậu Tuất.

Tuổi Mùi

Chủ nhà Tuổi Mùi nên chọn người tuổi Hợi, Mẹo, Ngọ xông nhà đầu năm. Đồng thời chủ nhà nên chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm Mậu Tuất 2018.

Tuổi Thân

Người Tuổi Thân nên chọn người tuổi Tỵ, Tý, Thìn xông nhà đầu năm. Đồng thời chủ nhà nên chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm 2018- Mậu Tuất.

Tuổi Dậu

Người Tuổi Dậu nên chọn người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu xông nhà đầu năm. Đồng thời chủ nhà nên chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm 2018- Mậu Tuất.

Tuổi Tuất

Người Tuổi Tuất nên chọn người tuổi Dần, Ngọ, Mẹo xông nhà đầu năm. Đồng thời chủ nhà nên chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm 2018- Mậu Tuất.

Xem chi tiết tuổi xông đất năm 2018 cho người tuổi Tuất (1946, 1958, 1970, 1982, 1994)

Tuổi Hợi

Người Tuổi Hợi nên chọn người tuổi Dần, Mẹo, Mùi xông nhà đầu năm. Đồng thời chủ nhà nên chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành tương sinh với năm 2018- Mậu Tuất.

Trên đây là bài viết “Xem tuổi xông đất năm 2018 đầy đủ và chi tiết cho 12 con giáp”. Hi vọng qua bài viết này, gia chủ có thể dễ dàng chọn một người phù hợp nhất để xông nhà vào ngày đầu năm, nhờ đó vận khí của gia chủ sẽ trở nên tốt hơn, may mắn suốt cả năm.